• 1rovisp.jpg
  • ALL.jpg
  • election-pstgrd--2017.jpg
  • foto1.jpg
  • iet1-2017.png
  • imagepower.jpg
  • INNOVATE.jpg
  • lawatan.png
  • sijildekan2017.jpg

Ketua Zon Pejabat

Ahli jawatan kuasa
1. Cik Khalijah Hashim
2. Pn Norfishah Mat saad
3. Pn Nur Hazirah Abdul Aziz
4. Pn Sarina Musa
5. Pn Jamaliah Shafiei
6. Pn Zaleha Jamaluddin
7. Pn Norhasmahani Abdul Majid

Ketua Zon Makmal

Ahli jawatan kuasa
1.Aswadi Mohd Desa (Aras 1)
2.Amir  hamzah (Aras 2)
3.Abdul Latip Abdul hamid (Aras 3)
4.Mohd Roslan Ab Rahman (Aras bawah)

Bahagian Audit

Fungsi dan Tanggungjawab

    1.Merancang dan melaksanakan perancangan aktiviti Audit bagi setiap tahun (milestone)
    2.Membuat perancangan belanjawan bagi menjalankan aktiviti audit Amalan 5S Jabatan
    3.Memastikan audit Amalan 5S dijalankan secara berkala pada jangkamasa yang bersesuaian
    4.Memastikan kaedah pengauditan yang bersesuaian dan berkesan dilaksanakan

Ahli jawatan kuasa
1. Jamaludin che amat
2.Mohd Amin Mat Desa

Bahagian Promosi

Terma Rujukan Jawatankuasa Promosi 5S

   1. Merangka & menyediakan pelan perancangan aktiviti Jawatankuasa Promosi bagi menggalakkan & menyemarakkan lagi budaya Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) (carta perbatuan).
   2. Mengurus & melaksanakan program/aktiviti yang sesuai bagi meningkatkan kesedaran Amalan 5S di kalangan staf Pejabat Pendaftar (contohnya : program gotong royong, kempen, poster, banner, gambar aktiviti 5S, lencana dsb).
   3. Menyimpan & menyelenggara rekod, surat menyurat, dokumen, hebahan & bahan komunikasi dalaman/luaran dalam fail Jawatankuasa Promosi.

Ahli jawatan kuasa
1. Abdul Latiff Abdul Tawab
2. kamarulzaman Abu Bakar
3. Ahmad Ahzam Latib
4. Haslami Hazwan Hamzah
5. Pn. Roziana Mohd said

Bahagian Latihan

Bahagian Latihan akan menjalankan aktiviti seperti melawat jabatan yang mendapat pensijilan 5S
Ahli jawatan kuasa
1. Pn Zammira Khairuddin
2. Pn Sharina Mustapa Albakari

Lebih banyak artikel..

xICON-IBUBAPAPELAWATxICON-STAFFxICON-ALUMNIixICON-DIREKTORIxICON-CAMPUS ONLINE