Bahagian Promosi

Terma Rujukan Jawatankuasa Promosi 5S

   1. Merangka & menyediakan pelan perancangan aktiviti Jawatankuasa Promosi bagi menggalakkan & menyemarakkan lagi budaya Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) (carta perbatuan).
   2. Mengurus & melaksanakan program/aktiviti yang sesuai bagi meningkatkan kesedaran Amalan 5S di kalangan staf Pejabat Pendaftar (contohnya : program gotong royong, kempen, poster, banner, gambar aktiviti 5S, lencana dsb).
   3. Menyimpan & menyelenggara rekod, surat menyurat, dokumen, hebahan & bahan komunikasi dalaman/luaran dalam fail Jawatankuasa Promosi.

Ahli jawatan kuasa
1. Abdul Latiff Abdul Tawab
2. kamarulzaman Abu Bakar
3. Ahmad Ahzam Latib
4. Haslami Hazwan Hamzah
5. Pn. Roziana Mohd said

xICON-IBUBAPAPELAWATxICON-STAFFxICON-ALUMNIixICON-DIREKTORIxICON-CAMPUS ONLINE