Bahagian Audit

Fungsi dan Tanggungjawab

    1.Merancang dan melaksanakan perancangan aktiviti Audit bagi setiap tahun (milestone)
    2.Membuat perancangan belanjawan bagi menjalankan aktiviti audit Amalan 5S Jabatan
    3.Memastikan audit Amalan 5S dijalankan secara berkala pada jangkamasa yang bersesuaian
    4.Memastikan kaedah pengauditan yang bersesuaian dan berkesan dilaksanakan

Ahli jawatan kuasa
1. Jamaludin che amat
2.Mohd Amin Mat Desa

xICON-IBUBAPAPELAWATxICON-STAFFxICON-ALUMNIixICON-DIREKTORIxICON-CAMPUS ONLINE