Lawatan Temasek Polytechnic, Singapura

Nibong Tebal, 18 September 2019 - Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (PPKEE) sekali lagi menerima kunjungan lawatan dari Temasek Polytechnic, Singapura.

Profesor Madya Ts. Dr. Shahrel Azmin Sundi@Suandi, Timbalan Dekan (Penyelidikan, Inovasi dan Libatsama Industri-Komuniti) telah memberikan penerangan ringkas berkaitan pusat pengajian dan seterusnya mengiringi ke lawatan makmal. 

Lawatan Temasek Polytechnic ke PPKEE 2019

 

Lawatan Temasek Polytechnic ke PPKEE 2019 01

Lawatan Temasek Polytechnic ke PPKEE 2019 02

Lawatan Temasek Polytechnic ke PPKEE 2019 03

Lawatan Temasek Polytechnic ke PPKEE 2019 04

Lawatan Temasek Polytechnic ke PPKEE 2019 05

Lawatan Temasek Polytechnic ke PPKEE 2019 06

Teks:
Foto: En. Jamaludin Che Amat