School of Electrical & Electronic Engineering

Ucapan Tahniah Kenaikan Pangkat

Tahniah diucapkan kepada PROFESOR MADYA IR. DR. NOR ASIAH MUHAMAD dan PROFESOR MADYA DR. NUR SYAZREEN AHMAD di atas kenaikan pangkat ke jawatan PROFESOR MADYA.

2021 0612 Kad Ucapan Ucapan Tahniah Kenaikan Pangkat Dr Asiah Dr Syazreen 2021