School of Electrical & Electronic Engineering

HEBAHAN: JADUAL KEMASUKAN PELAJAR BAGI MENGHADIRI MAKMAL INTENSIF DAN FYP

Perkara di atas adalah dirujuk.

Bersama-sama ini dimajukan jadual berkaitan untuk PERHATIAN semua pelajar.

Pelajar yang terlibat dengan Makmal Intensif boleh terus mengisi Borang A dengan kadar segera dan pastikan tarikh masuk hanya seperti yang ditetapkan sahaja. Tarikh keluar boleh dilewatkan 1-2 hari dari tarikh makmal berakhir.

Bagi Pelajar Berkeperluan Khas (PBK) dan pelajar terlibat dengan FYP, senarai nama akan dihebahkan semula nanti memandangkan permohonan melebihi kuota penginapan.

Sekian untuk makluman, perhatian dan susulan. Terima kasih

SCHEDULE OF INTENSIVE LAB & PROJECT FOR SEM 2 2021/2022