CARTA ORGANISASI

PENGENALAN 5S   CARTA ORGANISASI

                                            

                                                          PENGERUSI

                                            

                                                       PENYELARAS    

                        

                    BAHAGIAN LATIHAN             BAHAGIAN PROMOSI

                     

                   BAHAGIAN AUDIT               KETUA ZON MAKMAL

                     

           KETUA ZON PERSEKITARAN         KETUA ZON PEJABAT

xICON-IBUBAPAPELAWATxICON-STAFFxICON-ALUMNIixICON-DIREKTORIxICON-CAMPUS ONLINE