School of Electrical & Electronic Engineering

CAREER NETWORKING

Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik dengan kerjasama Pejabat Pengarah Kampus Kejuruteraan telah mengenal-pasti beberapa syarikat E&M beroperasi di sekitar Pulau Pinang yang berminat untuk menyertai program ini. Objektif program ini adalah untuk memperkenalkan syarikat E&M ini kepada pelajar-pelajar PPKEE & PPKM melalui pameran dan slot-slot ceramah kerjaya.

Program dibawah seliaan Prof. Dr. Mohd Fadzil Ain, Timbalan Dekan (Penyelidikan, Siswazah & Jaringan) dengan penyertaan beberapa syarikat tempatan dan antarabangsa diantaranya:-

> Kesight Technologies

> Aemulus

> Intel

> National Instruments

> DDMan

> Micro Modular System