Associate Professors

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Ir Dr Arjuna Marzuki

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Bakhtiar Affendi Rosdi

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Haidi Ibrahim

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Mohd Fadzli Mohd Salleh

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Norlaili Mohd Noh

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Nor Muzlifah Mahyuddin

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Syed Sahal Nazli Alhady Syed Hassan

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Zaini Abdul Halim

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Ir Dr Dahaman Ishak

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Ir Dr Mohamad Kamarol Mohd Jamil

 Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Dzati Athiar Ramli

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Harsa Amylia Mat Sakim

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Junita Mohamad Saleh

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Khoo Bee Ee

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Muhammad Nasiruddin Mahyuddin

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Ir Dr Rosmiwati Mohd Mokhtar

Staf EE Pensyarah Profesor Madya Dr Zuraini Dahari