Skip to main content

School of Electrical and Electronic Engineering

Administrative

Senior Assistant Registrar
 Staf EE Pentadbiran Pengurusan Tertinggi Pen Daftar Kanan Mrs Nur husna Mansor

Staf EE Pentadbiran Pengurusan Tertinggi Pen Pendaftar Kanan Mr. Muhammad Sallehuddin Abdul Hamid


Secretary

Staf EE Pentadbiran Setiausaha Dekan Miss Juhana Ahmad Ariff

Staf EE Pentadbiran Setiausaha Timbalan Dekan Mrs Aniza Daud

 

Administrative Assistant (Clerical / Operation)


Pengurusan Sumber Manusia

Staf EE Pentadbiran Pembantu Tadbir Mrs Nur Izzati Mohd Lokman

 

Pengurusan Ijazah Pertama
Staf EE Pentadbiran Pembantu Tadbir Mrs Nurul Lela Soaid

 

Pengurusan Ijazah Tinggi Mod Penyelidikan
Staf EE Pentadbiran Pembantu Tadbir Mrs Sarina Musa

 

Pengurusan Ijazah Tinggi Mod Campuran/OBE
Staf EE Pentadbiran Pembantu Tadbir Miss Nor Ashikhin Darus

 

Pengurusan Akaun & Kewangan
Staf EE Pentadbiran Pembantu Tadbir Mrs Sharida Sajili

 

Pengurusan Geran
Staf EE Pentadbiran Pembantu Tadbir Mrs Wardah Mutalib


Pembantu Operasi

Staf EE Pentadbiran Pembantu Am Mr Johari Alhadi Zainal Abidin