Administrative

Penolong Pendaftar Kanan
Staf EE Pengurusan Tertinggi Pen Pendaftar Kanan Mrs Normala Omar 

Staf EE Pengurusan Tertinggi Pen Pendaftar Kanan Mrs Hajar Zituakmar MohdFauzi


Setiausaha

Staf EE Pentadbiran Setiausaha Dekan Miss Juhana Ahmad Ariff

Staf EE Pentadbiran Setiausaha Timbalan Dekan Miss Khalijah Hashim


Pengurusan Sumber Manusia

Staf EE Pentadbiran Pembantu Tadbir Mrs Nur Izzati Mohd Lokman

Pengurusan Ijazah Pertama
Staf EE Pentadbiran Pembantu Tadbir Mrs Nurul Lela Soaid

Pengurusan Ijazah Tinggi Mod Penyelidikan
Staf EE Pentadbiran Pembantu Tadbir Mrs Sarina Musa

Pengurusan Ijazah Tinggi Mod Campuran/OBE
Staf EE Pentadbiran Pembantu Tadbir Miss Nor Ashikhin Darus

Pengurusan Akaun & Kewangan
Staf EE Pentadbiran Pembantu Tadbir Mrs Sharida Sajili

Pengurusan Geran
Staf EE Pentadbiran Pembantu Tadbir Mrs Wardah Mutalib


Pembantu Operasi

Staf EE Pentadbiran Pembantu Am Mr Johari Alhadi Zainal Abidin