School of Electrical & Electronic Engineering

Program STEM Siri 1 2019 PPKEE

Kepala Batas, 15 April 2019 - Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (PPKEE) dengan kerjasama Persatuan SEE dan IEEE USM telah menganjurkan satu program yang dikenali sebagai Science Technology Engineering Mathematics (STEM). Program yang dijalankan di SMK Datuk Haji Ahmad Badawi ini telah disertai seramai 75 orang pelajar aliran sains. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar sekolah terbabit mengenai STEM, dan USM secara amnya. Para pelajar telah diberi bimbingan dalam asas-asas pengatucaraan C (C programming). Pelajar juga didedahkan dengan beberapa pameran projek Capstone oleh pelajar tahun akhir PPKEE. Pihak SMK Datuk Haji Ahmad Badawi juga berhasrat untuk membuat lawatan ke Kampus Kejuruteraan USM terutama sekali ke PPKEE pada masa akan datang. 

STEM S1 2019 01 V2

STEM S1 2019 15

STEM S1 2019 11

STEM S1 2019 05

STEM S1 2019 03

STEM S1 2019 07

STEM S1 2019 06

STEM S1 2019 08

STEM S1 2019 09

STEM S1 2019 16 

Teks: En. Jamaludin Che Amat
Foto: Dr. Muhammad Ammirrul Atiqi Mohd Zainuri