School of Electrical & Electronic Engineering

Taklimat Awal Latihan Industri

2021 1028 Taklimat Latihan Industri

Kepada pelajar-pelajar tahun 3/4 yang akan menjalani latihan industri semasa cuti panjang sidang akademik 2021/2022, dimaklumkan bahawa satu taklimat awal latihan industri akan diadakan pada ketetapan berikut:-

Tarikh : 24 NOVEMBER 2021 (Rabu)

Waktu : 3:00 PETANG

Link Webex : https://usm-cmr.webex.com/usm-cmr/j.php?MTID=md2f8473de1b05c650a64517a4a699f96

Kehadiran saudara dan saudari adalah diwajibkan.

Terima kasih.