School of Electrical & Electronic Engineering

Jemputan Majlis Syarahan Umum Pelantikan Profesor Dato' Dr. Faisal Rafiq Mahamd Adikan, FASc

Kad Jemputan VC Prof Talk 2021 Online BM