School of Electrical & Electronic Engineering

Terima Kasih Para Penggerak Utama PPKEE 2019 - 2021

2022 0103 Kad Penghargaan Dekan dan Exco PPKEE 2019 2021

Pusat Pengajian mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dekan dan barisan EXCO PPKEE 2019 - 2021 yang telah memberikan khidmat terbaik sepanjang 3 tahun meneraju Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik.