School of Electrical & Electronic Engineering

Tahniah Profesor Ir. Ts. Dr. Shahrel Azmin Sundi@Suandi

2022 0104 Kad Ucapan Tahniah Dekan PPKEE 2022

Pusat Pengajian merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Profesor Ir. Ts. Dr. Shahrel Azmin Sundi@Suandi atas pelantikan sebagai Dekan PPKEE yang baharu. Semoga PPKEE terus cemerlang.