School of Electrical & Electronic Engineering

E-DAFTAR KURSUS KOKURIKULUM BERKREDIT KAMPUS KEJURUTERAAN SEM 2, 2021/2022

Untuk makluman semua pelajar ijazah sarjana muda, kursus kokurikulum bagi Semester 1, Sidang Akademik 2020/2021, pendaftaran akan dibuka melalui sistem E-Daftar Campus Online, bermula jam 9.00 pagi, 14 Mac 2022 (Isnin) hingga 11.59 malam, 18 Mac 2022 (Jumaat).

Pelajar hanya boleh mendaftar kursus kokurikulum yang ditawarkan di Kampus Kejuruteraan. Pelajar juga boleh menyemak Senarai Penawaran Kursus Kokurikulum Kokurikulum yang telah disediakan.

Informasi terkini berkaitan kursus kokurikulum boleh didapati di laman Facebook @USMKokEngineering. Justeru, semua pelajar digalakkan mengikuti laman tersebut.

Sebarang isu berkaitan dengan pendaftaran kursus, sila berhubung dengan Puan Shafaridah binti Samsudin (Tel: 04-5995097).

For international students please refer this attachment  :-  
Dual Language KOK Course Sem 2 2021/2022