Skip to main content

School of Electrical and Electronic Engineering

TAHNIAH PROFESOR DATO' DR. FAISAL RAFIQ MAHAMD ADIKAN, FASc. DI ATAS PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) USM

2023 0801 Poster 1080x1080 Tahniah Dato Faisal Rafiq Mahamd Adikan CIO